درباره همایش #بیکاغذ

کانکت نخستین همایش #بیکاغذ کشور

هر ساله همایش‌های مختلفی در شهرهای کشور برگزار می‌شود. در جریان برگزاری هر همایش میزان زیادی کاغذ استفاده شده و دور ریخته می‌شود.

برای نخستین بار، تلاش می‌کنیم همایشی #بیکاغذ برگزار کنیم. مانند کانکت ۱، تجربیات برگزاری این همایش نیز در ویکی مشهد کانکت مستندسازی خواهد شد

برای دریافت پیشنهادات شما در برگزاری یک همایش سبز و دوستدار محیط زیست یک ربات تلگرامی ایجاد کردیم ربات #بیکاغذ
به ما در برگزاری هر چه بهتر همایش سبز کانکت کمک کنید