محل برگزاری همایش

محل برگزاری

مشهد، بلوار آب و برق، انتهای پارک لاله، فرهنگسرای فناوری و رسانه

زمان برگزاری

پنجم مرداد ۱۳۹۵