زمان‌بندی همایش

برنامه زمان‌بندی دومین دوره همایش

دومین دوره همایش کانکت ۹۵/۵/۵ در فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار خواهد شد

  • افتتاحیه
  • سخنرانی‌های همایش
  • اختتامیه
۱۵:۰۰ عصر

آغاز پذیرش شرکت کنندگان

۱۶:۰۰ عصر

تلاوتی آیاتی چند از قرآن کریم و پخش سرود ملی ایران

همایش به صورت رسمی آغاز می‌گردد و برنامه افتتاحیه شروع می‌شود


۱۶:۰۵ عصر

خوشامدگویی و معرفی همایش

مجری مراسم، ضمن اعلام خوشامدگویی، برنامه‌های مراسم را به اطلاع شرکت‌کنندگان می‌رساند


۱۶:۱۰ عصر

نخستین سخنران مدعو

ریاست فرهنگسرای فناوری و رسانه به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت


ریاست فرهنگسرای فناوری و رسانه
مهندس رزم آرا
۱۶:۴۵ عصر

سخنرانی: یکپارچه‌سازی مداوم و Travis CI

نخستین سخنرانی همایش با موضوع Continuous Integration


مرتضی حسینی
سخنران همایش
۱۷:۳۰ عصر

سخنرانی جادی

دومین سخنرانی همایش کانکت توسط جادی میرمیرانی


۱۸:۱۵ عصر

پذیرایی عصرانه

شرکت‌کنندگان برای پذیرایی عصرانه به خارج از سالن برگزاری خواهند رفت


۱۸:۳۰ عصر

سخنرانی: کلان داده

سومین سخنرانی همایش با موضوع: Big Data


۱۹:۱۵ عصر

سخنرانی: اینترنت اشیا

چهارمین سخنرانی همایش با موضوع: Internet of Things


۲۰:۰۰ عصر

آغاز مراسم اختتامیه

مجری مراسم، ضمن اعلام آغاز مراسم اختتامیه، در خصوص نظرسنجی‌ها و همچنین گواهینامه شرکت و روش پرسش و پاسخ توضیح خواهد داد


۲۰:۰۵ عصر

سخنرانی اختتامیه

دبیر همایش کانکت ، به ایراد سخنرانی اختتامیه خود خواهند پرداخت


دبیر همایش کانکت
۲۰:۱۵ عصر

اختتامیه

تقدیر از حامیان و برگزار کنندگان و مراسم اختتامیه