راهکار BI مایکروسافت

حامد پارسا

سخنران کانکت

درباره موضوع سخنرانی

هوش تجاري، مجموعه‌اي از تئوري‌ها، روش‌ها، معماري‌ها و تکنولوژي‌هايي است که داده خام را به اطلاعات معنادار و مفيد براي اهداف کسب و کار تبديل مي‌کنند. هوش تجاري مي‌تواند مجموعه عظيمي از داده‌هاي بدون ساختار را مديريت کند تا فرصت‌هاي جديد، شناسايي شود، توسعه يابد و يا ايجاد گردد. هوش تجاري در کلام ساده، داده‌هاي انبوه را قابل فهم مي‌سازد. استفاده از‌ فرصت‌هاي جديد و پياده‌سازي يک استراتژي موثر مي‌تواند يک مزيت رقابتي و پايداري بلند مدت در بازار براي کسب و کار به وجود آورد
در اين فرصت ما به دنبال آشنايي کوتاه با مفاهيم هوش تجاري و بررسي راهکار هوش تجاري ماکروسافت هستيم.


وقت کانکت شدنه!

در همایش کانکت، با ارائه‌های جذابی مثل این، شما را به فردای دنیای نرم‌افزار متصل می‌کنیم!