سخنرانی Big Data

علی زاهدی

مدیر دیتابیس های مبتنی بر MongoDB
برنامه نویس iOS, Python
علاقه مند به حوزه امنیت

درباره موضوع سخنرانی

اریک اشمیت جایی گفته است: "امروزه در هر دو روز، بشر به اندازه کل دوران تمدن بشری تا سال ۲۰۰۳ اطلاعات تولید می کند!" در این ارائه پس از نگاهی مختصر به داده ها، Big Data ها را تعریف میکنیم، و این که اصلا در دنیای امروز Big Data ها به چه چیز هایی گفته می شوند ؟ چالش های مدیریت این نوع داده ها را بررسی می کنیم نحوه پیدایش NoSQL ها را توضیح میدیم و با انواع دیتابیس های این شاخه آشنا میشیم و کاربرد هر کدوم و بررسی می کنیم و ...


وقت کانکت شدنه!

در همایش کانکت، با ارائه‌های جذابی مثل این، شما را به فردای دنیای نرم‌افزار متصل می‌کنیم!