سخنرانی Continuous Integration

مرتضی حسینی

برنامه‌نویس و توسعه دهندهٔ وب - freelancer

درباره موضوع سخنرانی

یکپارچه‌سازی مداوم (CI) در برنامه‌نویسی به مجموعه روش‌هایی که باعث حفظ انسجام کد می‌شود و از به‌هم‌ریختگی کد جلوگیری می‌کند. این روش‌ها مبتنی بر build کردن مداوم پروژه پس از هر تغییر در کد توسط برنامه‌نویسان و اجرای تست کیس‌های برنامه است. در این ارائه CI و Travis CI را بررسی می‌کنیم


وقت کانکت شدنه!

در همایش کانکت، با ارائه‌های جذابی مثل این، شما را به فردای دنیای نرم‌افزار متصل می‌کنیم!